Nieuws
5 mei 2021

Samenwerking vergroot kansen voor biomassa in Zuid-Afrika

cooperation Africa Netherlands

De samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse bedrijven en organisaties komt de zakelijke kansen voor biomassa in Zuid-Afrika ten goede. Sinds de start van het consortium, Partners for International Business on Solid Biomass, eind 2019 zijn tal van fysieke en virtuele acties ondernomen om biomassa-waardeketens te ontwikkelen, kennis te delen en de bekendheid van het Nederlandse consortium te vergroten.

In 2019 hebben zes Nederlandse bedrijven hun krachten gebundeld om een ​​geïntegreerde Nederlandse aanpak te introduceren om duurzame verwaarding van Zuid-Afrikaanse houtachtige biomassa-residuen te realiseren. Partners for Innovation, ACE, Yilkins, Finco Fuels, CUC en Futerra Fuel worden in de Publiek Private Samenwerking ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO en de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika.

De bedoeling van de samenwerking is om duurzame, langdurige samenwerkingsverbanden en zakelijke relaties tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse partijen te realiseren en de manier waarop vaste biomassa-reststromen worden gebruikt te veranderen. Daarnaast is het doel om proefprojecten en duurzame biomassaketens op te zetten.

Ondanks de Coronacrisis zijn contracten en LoI / MoU gesloten met overheidsinstellingen, leveranciers van biomassa en staatsbedrijven. Er zijn twee waardeketens voor biomassa operationeel, vooral rondom een bestaande pelletfabriek. Dankzij bijeenkomsten, evenementen en publicaties is het bewustzijn van de potentiële impact en het belang van duurzame waardeketens van vaste biomassa vergroot en zijn Zuid-Afrikaanse besluitvormers beter bekend geraakt met het Nederlandse biomassa netwerk.

Concrete resultaten tot nu toe:

  • De verwerving van een ‘slapende’ pelletfabriek in Port Elizabeth
  • Onderzoeksproject tussen de Universiteit Utrecht en de Zuid-Afrikaanse Universiteit Stellenbosch
  • Studie naar de haalbaarheid van investeringen voor de productie van zwarte pellets
  • Masterclass en E-booth tijdens African Utility Week
  • Kennisplatform duurzame biomassa
  • Diverse leads van Zuid-Afrikaanse bedrijven
  • Bilaterale samenwerking tussen consortiumpartners

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539