Nieuws
27 januari 2021

Recycling van papieren koffiebekers

Recycling van papieren koffiebekers r recyclingJaarlijks eindigen in Nederland miljarden papieren wegwerpbekers in de verbrandingsoven. Uit omvangrijk onderzoek van het KIDV  blijkt dat de vezels uit deze afvalstroom een nuttige toepassing kunnen krijgen, vooral als toiletpapier of om bij te mengen in golfkarton. Daarvoor moet de hele keten nog wel de nodige stappen zetten. Partners for Innovation onderzocht de omvang van de koffiebekermarkt en beoordeelde de mogelijke CO₂-reductie en economische haalbaarheid van de recycling van papieren koffiebekers.

Het afgelopen jaar zijn het ongetwijfeld veel minder geweest, maar in 2019 gebruikten we in Nederland naar schatting 2,7 miljard koffiebekers en 1,8 miljard polystyreen bekers. Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van producenten, groothandelaren en afvalverwerkers die Partners for Innovation heeft gesproken. Herbruikbare bekers hebben de voorkeur, maar zijn niet overal mogelijk. Als na de opheffing van de lockdown de omschakeling van plastic naar papieren bekers doorzet, kan de hoeveelheid papieren bekers oplopen tot 4,5 miljard. Deze papieren bekers hebben wel een kunststof coating waardoor ze ook onder de SUP-richtlijn vallen.

Stroomdiagram papieren koffiebekers

CO₂-reductie

Papieren bekers eindigen voor 90 procent in de verbrandingsoven. Verbranding levert een zeer geringe bijdrage aan de vermindering van CO₂-uitstoot in vergelijking met fossiele brandstoffen. Door de bekers te recyclen daalt de uitstoot van CO₂ wel. In elk geval bij brongescheiden inzameling. De (witte) vezels kunnen weer voor toiletpapier gebruikt kunnen worden. Daardoor zijn minder nieuwe witte vezels nodig. Bij de (minder schone) nascheiding treden sorteerverliezen op en is de milieu-impact groter. Dat doet de potentiële milieuwinst nagenoeg weer te niet. Deze bekers komen naar verwachting in de kartonrecycling terecht. Het innovatieve droge recyclingproces lijkt veelbelovend om CO₂ te besparen maar is nog onvoldoende cijfermatig onderbouwd.

Kosten

Bronscheiding en recycling zijn voor eindgebruikers goedkoper dan weggooien bij het restafval, zeker als in 2023 de producentenverantwoordelijkheid wordt ingevoerd. Bij bedrijven dalen de logistieke kosten, zolang de bekers maar gestapeld kunnen worden ingezameld. In dat geval hoeft de container met restafval maar liefst 30% minder vaak geleegd te worden. De kosten voor de inzameling voor PMD-bedrijfsafval en nascheiding zijn niet goed in te schatten omdat dit nog niet gebeurt.

Verwaarding

Het onderzoek naar de economische haalbaarheid en milieu-impact van de recycling van papieren koffiebekers maakt onderdeel uit van een groter onderzoek naar verwaardingsmogelijkheden. Het KIDV heeft dit onderzoek opgezet en uitgevoerd voor Starbucks, Hema, Albert Heijn To Go, NS Stations, Selecta en McDonald’s. Uit het onderzoek ‘Papieren wegwerpbekers – inzamelen, sorteren en recyclen’ blijkt dat de potentie voor een hoger aandeel recycling er is, maar dat nog veel vervolgacties nodig zijn. Die kunnen het beste door de keten als geheel worden opgepakt.

Meer weten over de verwerkingsmogelijkheden van koffiebekers? Lees het rapport Koffiebeker recycling of neem contact op met Jannes Nelissen.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Jannes Nelissen
Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02