Publicaties
9 december 2022

Advies beslisbomen SUP-regelgeving

Beslisboom SUP regelgeving

In het Advies Beslisbomen SUP -Regelgeving.hebben wij samen met Rebel op verzoek van het Ministerie van IenW een afwegingskader ontwikkeld voor voedselverpakkingen, drinkbekers, drankverpakkingen, zakjes en wikkels.

Download hier het adviesrapport.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jannes Nelissen