Nieuws
23 november 2020

Herstart fabriek voor houtpellets in Zuid-Afrika

Coega Biomass Centre

In het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth wordt een biomassaverwerkings- en houtpelletfabriek voor schonere energie gerenoveerd en opnieuw in gebruik genomen. Hive Energy (Verenigd Koninkrijk), iLive Sustainable Development (Zuid-Afrika) en Partners for Innovation (Nederland) hebben hun krachten gebundeld om het Coega Biomass Centre op te richten.

Het Coega Biomass Centre, gefinancierd door Hive Energy, heeft de bestaande niet-operationele fabriek overgenomen en zal hem herstellen om houtpellets van hoge kwaliteit te produceren met behulp van biomassaresten, niet-inheems bos en schadelijke invasieve vegetatie. Dit om de inheemse vegetatie te herstellen, de watervoorziening te verbeteren en schonere brandende brandstof te leveren ter vervanging van vuile kolen, houtskool en antraciet.

De nieuwe onderneming wil aantonen dat de innovatieve benadering van de partijen om duurzame toeleveringsketens voor biomassa met een positieve impact op het milieu op te zetten levensvatbaar is om  het wereldwijde gebruik daarvan te vergroten.

Houtpellets

Het Coega Biomass Centre zal beginnen met de productie van houtpellets die geschikt zijn voor veel toepassingen – van thuisboilers voor verwarming en schoner huishoudelijk koken tot industriële ovens voor stoomopwekking en voor energieproductie. Coega Biomass Centre zal een volledige renovatie van de biomassa-installatie uitvoeren, wat naar verwachting 9 maanden zal duren, en daarna een productiecapaciteit ontwikkelen om uiteindelijk maar liefst 120.000 ton witte pellets per jaar te produceren.

De biomassapellets die worden geproduceerd door Coega Biomass Center kunnen naar schatting 200.000 ton equivalent kolen-CO2 per jaar compenseren.

Als de fabriek volledig operationeel is, levert ze meer dan 100 directe banen op en nog eens 700 indirecte banen, zoals landmeetkunde, training, oogsten, inzameling, transport en verwerking van biomassa-inputs.

Vooruitzichten

Coega Biomass Centre (CBC) voert ook een haalbaarheidsstudie uit om nieuwe droog- en torrefactietechnologieën te introduceren om zwarte pellets te produceren. Het assortiment grondstoffen om zwarte pellets te produceren is breed en maakt het mogelijk om biomassa-residuen te gebruiken zoals bosbouwresiduen die anders in de plantages zouden blijven rotten, waardoor methaan wordt geproduceerd dat een zeer hoge impact heeft op het broeikasgas.

Giles Redpath, CEO van Hive Energy: “Voor Hive Energy is deze onderneming een geweldige kans om verder te investeren in onze visie op een schonere wereld. Het is een uitstekend project dat een zinvolle bijdrage zal leveren aan het versnellen van de wereldwijde overgang naar groene energie. Dit komt niet alleen ten goede aan lokale gemeenschappen in een gebied met hoge werkloosheid, maar het zal ook een positieve invloed hebben op het herstel van lokale ecosystemen en een schonere energieoptie bieden voor duizenden gebruikers van vervuilende energiebronnen in andere delen van de wereld die deze hulpbron niet hebben. ”

Werner Euler van iLive en algemeen directeur van CBC: “Het was een lange weg om hier te komen, en onze droom komt nu eindelijk uit! Biomassa speelt een cruciale rol bij het aanpakken van klimaatverandering en is een belangrijk onderdeel dat nodig is voor de transitie naar schonere brandstoffen. In combinatie met de gunstige ecologische en sociale impact wordt dit een vlaggenschipproject voor de Zuid-Afrikaanse economie.”

Emiel Hanekamp, senior adviseur bij Partners for Innovation: “In dit project zal Coega Biomass Centre samenwerken met alle lokale stakeholders. Door waarde te creëren uit reststromen en invasieve biomassa kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan een duurzame economische groei, waar Zuid-Afrika, Nederland en de planeet van profiteren. ”

Over de aandeelhouders:

Hive Energy Limited

Hive Energy werd in 2010 opgericht door Giles Redpath om bij te dragen aan de aanzienlijke uitbreiding van zonne-energie in het Verenigd Koninkrijk, waar het 26 netgekoppelde zonneparken heeft opgezet. Hive heeft nu kantoren in 10 landen, waaronder Spanje, Turkije, Mexico, Cuba, Argentinië, Mauritius, Zambia, Mozambique en Zuid-Afrika. Hive heeft meer dan 1 GW aan zonne-energiecentrales in gebruik genomen, met een aanzienlijke groei in Spanje onlangs en ontwikkelt momenteel 8 GW aan hernieuwbare energieprojecten, waaronder Europa’s grootste zonne-energie-opslaginstallatie.

iLive Sustainable Development Holding (Pty) Ltd

iLive is een project- en technologieontwikkelingsbedrijf, gericht op het realiseren van ‘levengevende’ initiatieven binnen de sector van hernieuwbare energie en circulaire economie. Deze initiatieven stimuleren economische groei, ecologische duurzaamheid.

Partners for Innovation BV

Partners for Innovation, opgericht in 2006, is een internationaal advies- en projectontwikkelingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het initiëren, voorbereiden, ondersteunen en implementeren van projecten en beleid op het gebied van hernieuwbare energie, klimaatverandering, op agroforestry gebaseerd ondernemerschap en duurzaam productontwerp. Partners for Innovation werkt door heel Europa en Afrika en heeft vestigingen in Amsterdam (Nederland) en Niamey (Niger). De ambitie is om samen met klanten en partners winstgevende oplossingen te realiseren voor een duurzame en circulaire toekomst.”

Volg het Coega Biomass Centre op LinkedIn  of via de website

Neem voor meer informatie contact op met Emiel Hanekamp.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02
Peter Vissers +31 (6) 4260 9354