Projectontwikkeling
& Financiering

Bij duurzaam landgebruik kan financiering de stap betekenen van idee naar werkelijkheid. Om subsidie of een andere vorm van financiering te krijgen is een goed projectvoorstel onmisbaar.

Expertise

Van idee naar project

Innovatieve projecten kennen hoge aanloopkosten.  Voor de ontwikkeling van projecten voor duurzaam landgebruik is publieke financiering beschikbaar, zoals subsidies of leningen onder gunstige voorwaarden.  Nederlandse overheden en de Europese Commissie bieden mogelijkheden voor financiële ondersteuning. 

Natuurbeheer en beleid

Nederland en Europa staan voor de taak om op een verantwoorde manier de natuur te beheren en verder te ontwikkelen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord, onder andere door meer bossen te planten en deze duurzaam te beheren. RVO en de Europese Commissie ondersteunen het natuurbehoud onder meer met financiele instrumenten. LIFE is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor projecten gericht op milieu- en natuurbehoud en klimaatacties. Ondernemers, overheden en ngo’s kunnen hierbij financiering krijgen voor de ontwikkeling en uitvoering van natuur- en milieubeleid. Wij bieden deskundige ondersteuning bij het opzetten en aanvragen van deze projecten. Daarnaast ondersteunen we de Europese Commissie op technisch vlak bij het toezicht op deze LIFE subsidieprojecten. Ook Horizon Europe heeft een reeks subsidies die ten goede komen aan het herstel van natuur en biodiversiteit.

Innovatief idee?

Wij ondersteunen bedrijven met het opzetten en indienen van succesvolle projectvoorstellen voor duurzaam landgebruik. Dit kunnen internationale, Europese, nationale en regionale subsidieregelingen zijn.

We beperken onze inzet niet tot het aanvragen van financiering. Financiering is geen doel op zich. Voor ons staat een succesvolle ontwikkeling van duurzame projecten centraal. We bieden ondersteuning bij het hele innovatieproces, van ideeontwikkeling tot het vinden van mogelijke regelingen en partners. We bieden ondersteuning bij het opstellen van projectvoorstellen, de implementatie en de uiteindelijke rapportage.

Voorbeelden van projectontwikkeling & financiering voor duurzaam landgebruik:

Benieuwd naar hoe wij kunnen helpen? Neem contact op met Peter Karsch.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630